O festivalu 2015

FESTIVAL ZLATÁ LOĎ 2015

6. festival slovinské kultury
7. – 12. října 2015
Český Těšín, Katovice, Krakov, Bielsko-Biała, Ostrava

Literární večery
7. října – Český Těšín (Klub Polskiej Książki i Prasy, v 17 hod.)
8. října – Katovice (Eureka pub, v 18.30 hod.)
8. října – Krakov (Śródmiejski Ośrodek Kultury, v 18 hod.)
10. října – Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze, v 19 hod.)
12. října – Ostrava (Galerie Plato, v 18 hod.)

12. překladatelská dílna v Bielsku-Białé
10. – 11. října – Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze)

Doprovodní program
Získáno díky překladu (panelová diskuze)
Dáte si poezii? / Masz ochotę na poezję? / A boste poezijo? / Would you like some poetry?
(šíření poezie ve festivalových městech)

Podrobný program
Festivalová brožura
Archiv festivalu (2010-…)

zlatycoln_logo_colour_bela podlaga

O festivalu

Festival Zlatá loď je úzce spojen se jménem slovinského básníka Srečka Kosovela (1904–1926), jemuž se kvůli předčasné smrti nepodařilo vydat básnický debut s názvem Zlatá loď. I přesto však jde o jednoho z nejvýznamnějších slovinských tvůrců 20. století a rovněž o jednoho z mála básníků, který svůj koncept lidství a umění spojil do nové kvality. Kosovel neviděl ani umění, ani lidskost pouze jako abstraktní koncept, nýbrž jako koncept etický, který má smysl pouze tehdy, pokud ho jednotlivec opravdu žije a pokud je tím možné změnit podstatu funkce společnosti jako celku. Zkoumání prostorů, jež Srečko Kosovel tímto způsobem zahájil, je tedy směrem, kterým pluje a putuje festival Zlatá loď – od roku 2010 v Polsku a od 2013 v České republice.

Prostory festivalu Zlatá loď jsou již od samého začátku otevřeny směrem ven i dovnitř. Historie kulturních kontaktů mezi Českou republikou, Polskem a Slovinskem sahá přinejmenším do 19. století a také tehdy – stejně jako dnes – byly tyto kontakty založeny na přátelstvích mezi jednotlivci a vzájemné úctě.

V posledních letech vyšla čtyři knižní vydání slovinské literatury v polském překladu: dvoujazyčné vydání básní Srečka Kosovela Kalejdoskop: Izbrane pesmi/Wiersze wybrane (přel. Karolina Bucka Kustec, 2012), výběr z poezie Iztoka Osojnika Spodnie na niebie (přel. Marcin Warmuz, 2012), román současné spisovatelky Maje Novak Karfanaum, czyli as killed (přel. Wojciech Domachowski, 2013) a básnická sbírka Jureho Detely Mech i srebro (přel. Karolina Bucka Kustec, 2014). Tyto knihy budou polským čtenářům dostupné také v rámci letošního festivalu.

Na festivalu svá díla představí slovinští umělci: básnířka, spisovatelka, překladatelka a literární kritička Miriam Drev, básník Aleksander Peršolja, básník a literární kritik Muanis Sinanović, básník, prozaik a esejista Iztok Osojnik a básnířka, spisovatelka a překladatelka Tatjana Jamnik. V Katovicích se k nim při čtení poezie připojí polští básníci a básnířky: Arkadiusz Kremza, Maciej Melecki, Marta Podgórnik, Jerzy Suchanek, a v Ostravě čeští básníci a básnířky: Yvetta Ellerová, Petr Hruška, Jakub Chrobák, Ivan Motýl a Irena Šťastná. V jiných městech festivalové dění budou spolutvořit také: Monika Gawlak, Marlena Gruda, Bojana Todorović, Agnieszka Żuchowska-Arendt, Jacek Lenkiewicz, Bożena Tokarz, Emil Tokarz, Krzysztof Siwczyk, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Marcin Warmuz, Karolina Bucka Kustec, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Katarzyna Bednarska, Jana Šnytová, Libor Doležán, Petr Mainuš, Renata Putzlacher, Kamil Szafraniec a další.

Vícejazyčný projekt Dáte si poezii?, který bude probíhat ve všech festivalových městech, je určen k šíření a propagaci poezie pomocí letáků a čtení na veřejných místech. V jeho rámci kolemjdoucím nabídneme kromě básní Srečka Kosovela, Jureho Detely Saše Vegri i texty současných slovinských, českých a polských básníků.

Diskuze Získáno díky překladu o roli překladatele a překladu v mezinárodním kontextu pořádané v Katovicích se zúčastní prof. dr. Bożena Tokarz, dr. Iztok Osojnik, Aleksander Peršolja a Maciej Melecki.

V rámci Festivalu Zlatá loď se za účasti zmíněných autorů ve dnech 10. a 11. října uskuteční 12. překladatelská dílna v Bielsku-Bialé.