O festiwalu 2015

FESTIWAL ZŁOTA ŁÓDŹ 2015

VI Festiwal Kultury Słoweńskiej
od 7 do 12 października 2015
Czeski Cieszyn, Katowice, Kraków, Bielsko-Biała, Ostrawa

Spotkania literackie
7 października – Czeski Cieszyn (Klub Polskiej Książki i Prasy, o godz. 17.00)
8 października – Katowice (Eureka pub, o godz. 18.30)
9 października – Kraków (Śródmiejski Ośrodek Kultury, o godz. 18.00)
10 października – Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze, o godz. 19.00)
12 października – Ostrawa (Plato/Galerie města Ostravy, o godz. 18.00)

XII Warsztaty Translatorskie w Bielsku-Białej
10 i 11 października – Bielsko-Biała (Galeria Wzgórze)

Program towarzyszący
Pożytek przekładu (dyskusja panelowa)
Masz ochotę na poezję? / Dáte si poezii? /  A bi poezijo? / Would you like some poetry?
(rozpowszechnianie poezji w miastach festiwalowych)

Szczegółowy program
Broszura festiwalowa
Archiwum festiwalu (2010–…)

zlatycoln_logo_colour_bela podlaga

O festiwalu

Festiwal Złota Łódź jest ściśle związany z postacią poety Srečka Kosovela (1904–1926), któremu przedwczesna śmierć przeszkodziła w publikacji debiutanckiego tomiku pt. Złota łódź (Zlati čoln). Mimo to stał się jednym z najważniejszych słoweńskich twórców XX wieku, należącym do grona rzadkich poetów, którym udało się połączyć pierwiastek artystyczny i humanistyczny w nową jakość. Kosovel postrzegał zarówno sztukę jak i człowieczeństwo nie jako pojęcia abstrakcyjne, lecz pierwiastki etyczne, mające sens tylko wówczas, gdy są udziałem jednostki, która może w ten sposób odmienić gruntownie model funkcjonowania społeczeństwa jako całości. Eksploracja przestrzeni, które w ten sposób otworzył Srečko Kosovel, wyznaczyła kierunek i cel, do którego od 2010r. w Polsce i od 2013r. również w Czechach zmierza festiwal Złota Łódź.

Przestrzenie festiwalu Złota Łódź są od samego początku otwarte zarówno dla twórców jak i dla publiczności. Historia wymiany kulturalnej pomiędzy Polską, Czechami i Słowenią sięga co najmniej XIX wieku i już wtedy – podobnie jak dziś – opierała się na przyjaźni i wzajemnym szacunku.

W ubiegłych latach ukazały się trzy wydania książkowymi literatury słoweńskiej w przekładzie polskim: dwujęzyczne wydanie poezji Srečka Kosovela Kalejdoskop: Izbrane pesmi / Wiersze wybrane (tłum. Karolina Bucka Kustec, 2012), wybór wierszy Iztoka Osojnika Spodnie na niebie (tłum. Marcin Warmuz), powieść współczesnej pisarki Maji Novak Karfanaum, czyli as killed (tłum. Wojciech Domachowski, 2013) oraz tom poetycki Jurego Deteli Mech i srebro (tłum. Karolina Bucka Kustec, 2014). Publikacje te będą do dyspozycji polskich czytelników także w ramach tegorocznej edycji festiwalu.

Podczas festiwalu swoją twórczość zaprezentują artyści słoweńscy: poetka, powieściopisarka, tłumaczka i krytyk literacki Miriam Drev, poeta Aleksander Peršolja, poeta i krytyk literacki Muanis Sinanović, poeta, pisarz i eseista Iztok Osojnik oraz poetka, pisarka i tłumaczka Tatjana Jamnik. W Katowicach na podium towarzyszyć im będą polscy poeci i poetki: Arkadiusz Kremza, Maciej Melecki, Marta Podgórnik, Jerzy Suchanek, a w Ostrawie czescy poeci i poetki: Yvetta Ellerová, Petr Hruška, Jakub Chrobák, Ivan Motýl i Irena Šťastná. W innych miastach wydarzenia festiwalowe będą współtworzyć także: Monika Gawlak, Marlena Gruda, Bojana Todorović, Agnieszka Żuchowska-Arendt, Jacek Lenkiewicz, Bożena Tokarz, Emil Tokarz, Krzysztof Siwczyk, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Marcin Warmuz, Karolina Bucka Kustec, Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Katarzyna Bednarska, Jana Šnytová, Libor Doležán, Petr Mainuš, Renata Putzlacher, Kamil Szafraniec i inni.

Wielojęzyczny projekt Masz ochotę na poezję?, który odbędzie się we wszystkich miastach festiwalowych, a jego celem jest rozpowszechnianie i propagowanie poezji za pomocą ulotek, zainspiruje przechodniów tekstami współczesnych słoweńskich, czeskich i polskich poetów oraz wierszami Srečka Kosovela, Jurego Deteli i Sašy Vegri.

W Katowicach odbędzie się dyskusja panelowa pod tytułem Pożytek przekładu na temat roli tłumacza i tłumaczenia w relacjach międzynarodowych, za udziałem prof. zw. dr hab. Bożeny Tokarz, dr Iztoka Osojnika, Aleksandra Peršolji i Macieja Meleckiego.

W tym roku, również w ramach Festiwalu Złota Łódź, w dniach 10 i 11 października odbędą się także XII Warsztaty Translatorskie w Bielsku-Białej z udziałem wyżej wymienionych autorek i autorów.