Biblioteka

Literatura słoweńska w polskim tłumaczeniu

Kupuj taniej! W księgarni internetowej naszego partnera, Związku Niebiesko-Biały Ptak, możesz kupować książki w Słowenii lub w Polsce (niski koszt dostawy), w języku słoweńskim lub polskim, w złotówkach lub w euro.

Detela_okladka_K1_naslovka

Jure Detela
Srebro i mech
Przekład: Karolina Bucka Kustec
Posłowie: Iztok Osojnik
Przekład posłowia: Monika Gawlak
Język: polski
Liczba stron: 100
Format: 145×205 mm
Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wydawnictwo: Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2014
ISBN 978-83-6-949-63-4
Cena: 21,00 zł, 18,00 zł
Poezja Jurego Deteli zyskała miano refleksyjnej, a przez głęboki wymiar etyczny oraz stosunek do świata zwierząt poetę można nazwać prekursorem etyki animalistycznej w Słowenii. W swych wierszach wyraził głęboki szacunek do przyrody, wyrastając poza zwykłą świadomość ekologiczną. Świat tych wierszy jest jednocześnie ziemski i kosmiczny, materialny i duchowy, oglądany z pozycji głęboko etycznej, świat przemocy i zabijania, w którym wielki szacunek poety wzbudzają prawa natury, porządek wszechświata i nieustanny rozwój jednostki i całej ludzkości.
Mam nadzieję, że po polsku poeta zabrzmi tak, jak w oryginale: bezpardonowo, z silnym przesłaniem. I zaskakująco aktualnie, mimo, że od wydania Mchu i srebra w Słowenii minęło już ponad 30 lat.
Karolina Bucka-Kustec

Przeczytaj więcej >>>

Maja Novak

Maja Novak
Karfanaum, czyli as killed

Przekład: Wojciech Domachowski
Język: polski
Liczba stron: 271
Format: 130×200 mm
Okładka: miękka
Wydawnictwo: Stowarzyszenie Triglav-Rysy& Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2013
ISBN 978-83-936986-0-8
Cena: 27,90 zł  23,72 zł
Tytuł Karfanaum, czyli as killed sugeruje, iż mamy do czynienia z dobrze skrojonym kryminałem, w którym wątki i motywacje bohaterów pozostają nieodsłonięte aż do ostatniego zdania powieści. I rzeczywiście, nie da się zaprzeczyć, że powieść Mai Novak realizuje zapowiedziane w tytule założenia. Ale to nie wszystko. Karfanaum… to znacznie więcej niż wciągający kryminał, więcej niż powieść obyczajowa; wartość tej powieści tkwi w stawianych na jej kartach pytaniach, na które brak jednoznacznych odpowiedzi.
Agnieszka Żuchowska-Arendt
Przeczytaj więcej >>>

Srečko Kosovel

Srečko Kosovel
Kalejdoskop. Izbrane pesmi/Wiersze wybrane

Wybór wierszy: Karolina Bucka Kustec, Iztok Osojnik, Bożena Tokarz
Przekład na język polski: Karolina Bucka Kustec
Słowo wstępne: red. prof. dr Bożena Tokarz, dr. Iztok Osojnik
Przekład słowa wstępnego na język słoweński: Tatjana Jamnik
Język: słoweński, polski
Liczba stron: 328
Format: 120×190 mm
Okładka: miękka
Wydawnictwo: KUD Police Dubove & Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2012
Seria: Zbirka Zlati čoln / Seria Złota Łódź
ISBN 978-961-92946-7-3, ISBN 978-83-60949-26-9
Cena: 39,90 zł  19,60 zł
Srečko Kosovel (1904–1926) – słoweński poeta, eseista i publicysta, jeden z najwybitniejszych twórców słoweńskich XX wieku. Większość jego twórczości została wydana pośmiertnie; najbardziej nowatorskie (tzw. konsy całki) ukazały się dopiero w 1967 r. w redakcji Antona Ocvirka. Wiersze Kosovela wpisując się w awangardowe nurty sztuki, takie jak konstruktywizm, dadaizm, futuryzm oraz surrealizm, wywarły duży wpływ na współczesną sztukę słoweńską, a jego postulat, by człowieczeństwu nadać na powrót rangę najwyższej wartości, nie traci na aktualności.
W niniejszym tomie zebranych jest 112 wierszy awangardowych w oryginale oraz w języku polskim, w przekładzie Karoliny Buckiej Kustec. Mamy nadzieję, że poprzez obszerny wybór wierszy, którego dokonali tłumaczka, Iztok Osojnik oraz Bożena Tokarz, Kosovel wpisze się w słoweńską oraz polską świadomość zbiorową jako poeta innowacji, który, jak śmiało możemy już dziś stwierdzić, zostawił wyraźny ślad w światowej poezji.
Przeczytaj więcej >>>

Iztok Osojnik

Iztok Osojnik
Spodnie na niebie. Wybór wierszy

Przekład: Marcin Warmuz
Posłowie: Alenka Jovanovski, Jelka Kernev Štrajn, Darja Pavlič
Język: polski
Liczba stron: 100
Format: 145x205mm
Okładka: miękka ze skrzydełkami
Wydawnictwo: Instytut Mikołowski
Rok wydania: 2012
Seria Biblioteka Arkadii – Pisma Katastroficznego
ISBN 978-83-60949-22-1
Cena: 21,00 zł  16,99 zł
Kosovel do opisu świata używał metody „całkowania”. Objawiało się to w jego utworach m.in. poprzez wykorzystywanie gry skojarzeń, ciągów asocjacyjnych, czy załączaniu fragmentów tekstów (pop)kultury, cytacji. Współcześni poeci chętnie sięgają po podobne środki wyrazu a twórczość Osojnika jest tego sztandarowym przykładem. W epistolarnym posłowiu Daria Pavlič przywołuje literacki termin strumienia świadomości, zaznaczając, że w przypadku Osojnika bardziej sprawdziłaby się metafora „śniegowej kuli świadomości”. Podejdźmy do sprawy bardziej dosłownie, co zobrazuje trafność drugiego pojęcia. Otóż strumień ewokuje coś spójnego, zwartego, o paradoksalnie uporządkowanych cząsteczkach, stanowiącego skondensowaną energię. Tym charakteryzowałaby się poezja Kosovela. Kula śniegowa zaś to niekontrolowana siła, zbierająca i zlepiająca wszystko, co stanie na jej drodze; to chaos i bałagan; miesza w sobie wszystko bez hierarchii, bez wyjątku. W wierszu Depresje paryskie padają znamienne słowa: „Myślę, że mam jakiś estetyczny napad, jakieś poczucie porządku/chociaż sympatyzuję z chaosem, anarchią”.
Michał Bryda (recenzja Chaos Osojnika)
Przeczytaj więcej >>>