A boste poezijo? (2015)

Večjezični projekt A boste poezijo?, ki se bo odvijal v vseh festivalskih mestih in je namenjen razširjanju in popularizaciji poezije s pesniškimi listi in branji na javnih mestih, bo mimoidočim postregel z besedili sodobnih slovenskih, čeških in poljskih pesnikov ter pesmimi Srečka Kosovela, Jureta Detele in Saše Vegri.

Pesnice in pesniki